user_mobilelogo

Její projektová příprava a volba technologií je náročná

V případě dřevostavby je vždy potřeba:

    - montážní dokumentace;
    - statický posudek.

Montážní dokumentaci připravuje odborník a podle této dokumentace se panelová dřevostavba řídí krok za krokem. Je to manuál, kterého se drží samotní dělníci, sestavující Váš dům. Díky tomu je stavba nakonec velice přesná a taková, jakou jste ji požadovali. Vyhnete se tak případného nedodržování technologických postupů a následných nedokonalostí, které se pak jen těžko odstraňují.

Její kročejová izolace stropních konstrukcí je nedostatečná

Prvotní je návrh konstrukce stropu tak, aby byl dostatečně „tuhý“, tedy aby se při zatížení neprohýbal. Dále se do konstrukce stropu vkládají pružné materiály na bázi minerálních, skelných nebo dřevních vláken, které kročejový útlum řeší výborně. V případě vysoce nadstandardních požadavků lze do konstrukce stropu zakomponovat i litou betonovou desku, nebo betonovou dlažbu.
Podlaha druhého nadzemního podlaží se provádí jako „plovoucí“. Volné položení desek bez jejich pevného spojení s podkladní konstrukcí stropu přeruší všechny akustické mosty.

Její životnost je výrazně nižší oproti zděným domům

Dřevostavby vydrží to samé, co očekáváte od zděného domu. Problematikou každé stavby totiž není životnost konstrukce, ale morální zastarávání. Zrychlující se životní tempo, technologický pokrok, ale také sociální změny vyžadují každých 15 až 20 let provést rekonstrukci domu. Dřevostavby umožňují podstatně snazší rekonstrukce rozvodů, změny dispozic, obnovu interiérů i exteriérů.
Například Albert Einstein si v roce 1925 postavil své sídlo v Caputh (Německo) právě jako panelovou dřevostavbu. Dům stojí dodnes.

Často se v ní objevují plísně

Problematika plísní je způsobena špatným návrhem, nekvalitním provedením nebo nevhodným způsobem užívání stavby. Plísně se objevují většinou z důvodu nízké povrchové teploty stěny v interiéru. U technologie konstrukčních izolovaných panelů SIPs, se tyto závady vůbec neobjevují. Nekvalitní nebo chybějící izolace ve stěnách není v sendvičové technologii vůbec možná, protože izolační polystyrenové jádro je základní součástí panelu a bez správně provedeného izolačního jádra by panel nešel vůbec vyrobit.

Její požární odolnost je oproti zděným domům nízká

Každá technologie pro stavbu zděných domů i pro montáž dřevostaveb musí projít certifikací podle Zákona o technických požadavcích na výrobky. Tyto podmínky zaručují bezpečnost vůči požárnímu riziku. Projekt plánované stavby musí zároveň obsahovat požární zprávu, bez které by investor vůbec nedostal stavební povolení.
V případě panelových konstrukcí plní protipožární opatření samotný sendvičový systém. Kromě OSB desky jej tvoří samozhášivý polystyren nebo vláknitá izolace v jádru panelu, dále interiérové desky a samozřejmě i kompaktní zateplovací systém a fasáda.

Je v případě živelné pohromy nestabilní

Domy ze SIPs panelů, postižené živelnými pohromami, zůstávají stát téměř bez poškození. Je to dáno konstrukcí panelu, tedy tuhým izolačním jádrem oboustranně a celoplošně olepeným OSB deskou. Pevnostní charakteristiky panelů společně se speciálními spoji, které jsou prováděny lepením v kombinaci se sponami nebo vruty, dávají stavbám pověstnou pevnost a tuhost při minimální hmotnosti vlastní stavby.

Zajímavost: Po povodních na Liberecku v roce 2010 jsme měli možnost posoudit tři domy z EUROPANELu, které byly zatopeny do výšky cca 120 cm. Voda se vůbec nedostala do panelů. Fasády se zateplovacím systémem ETICS nebyly prakticky poškozeny. Majitelé odstranili ze stěn v interiérech rozmočený sádrokarton a poté měřili vlhkost základových pražců. Po zhruba dvou až třech týdnech vlhkost rámu klesla z původních 56 % na 20 % a mohly být provedeny opravy interiérů.

Počet kvalitních a referenčních dodavatelů je malý

Dřevostaveb se v Česku staví třikrát méně než v okolních evropských státech. Stále se však objevují nové firmy, zabývající se realizací dřevostaveb, a v poslední době se i firmy prvotně zaměřené na zdění proškolují na výstavbu dřevostaveb. To umožnil příchod technologie SIPs na český trh. Stavbu ze sendvičových konstrukcí značky EUROPANEL mohou projektovat a realizovat jen certifikovaní partneři, kterých je po České republice 115.

logo

 

 

bilboard

 

 

Kontaktujte nás

Web: www.jimaservis.cz

Email: info@jimaservis.cz

JiMa Servis ÚL s.r.o.

Adresa: Masarykova 750/316, Ústí nad Labem - Bukov, 400 01

Tel: 608 271 584

IČO: 03467082